Ondersteuning bij restauratie, verbouwing en onderhoud van kerkelijke gebouwen

De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Randstad en Utrecht is een stichting die zich inzet om eigenaren van kerkelijke gebouwen behulpzaam te zijn bij restauratie, verbouwing en onderhoud van kerkgebouwen en bijbehorend meubilair. Ook begraafplaatsen en andere kerkelijke objecten hierin begrepen. De complete statutaire doelstelling is hieronder opgenomen.

Onze diensten bestaan met name uit advisering over deze objecten. Advisering in brede zin, over vele zaken, in welk verband kunnen worden onderkend:
• het opmaken van een meerjarenonderhoudsplan;
• specifieke technische problemen aan kerkelijke objecten;
subsidieaanvragen.

 • Subsidie aanvragen

  De financiën van de kerken laten grote lasten niet toe. Maar ook de subsidieregeling speelt een rol van betekenis. Objecten met de status van rijksmonument kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor subsidie.

  Lees meer
 • Technische problemen

  Technische problemen doen zich dagelijks voor. Problemen met gebouwen, maar ook problemen met de inrichting van die gebouwen. Veelal zijn die problemen niet van zodanige aard dat kerkrentmeesters daarvoor de hulp van derden moeten inroepen om die problemen te kunnen oplossen.

  Lees meer
 • Statutaire doelstelling

  De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Randstad en Utrecht is opgericht in 1996, als Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Zuid-Holland. Op 31 mei 2019 samen met SBKG Utrecht, waarbij de naam is gewijzigd. De Stichting stelt zich ten doel (art 2 Statuten):

  Lees meer

Contactgegevens

Sportlaan 6
3299 XG Maasdam
078–6762276
info@sbkgzh.nl

laatste nieuwsbrief

Door middel van deze nieuwsbrief wordt relevante informatie aangeboden aan kerkrentmeesters, over onderwerpen die van belang (kunnen) zijn bij hun werk betreffende instandhouding van objecten die een functie hebben in kerkelijke zin...

Bekijk de nieuwsbrieven

donateur worden

Donateur worden? Wilt u het werk van de SBKG ook ondersteunen?
Hier vindt u het aanmeldingsformulier. Gelieve dit formulier na volledige invulling en ondertekening te verzenden aan het contactadres.

SBKG Aanmelding.doc